"Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego"

Data: 13.02.2023 r., godz. 09.19    32
.

"Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego". Realizację Programu powierzono 9 podmiotom, natomiast szczegółowe informacje dot. zapisów, godzin i miejsc udzielania świadczeń, dostępne są pod linkiem: 
https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/priorytetowe-dzialania-w-obszarze-zdrowia/programy-polityki-zdrowotnej/program-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-profilaktyki-zaburzen-depresyjnych-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-20222024.html.

Plakat Depresja zaakceptowany.png (1.36 MB)