Informacje o bezpłatnym projekcie psychologicznym Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Data: 13.02.2023 r., godz. 11.00    41
.

Fundacja Edukacji Nowoczesnej organizuje kolejną edycję projektu psychologicznego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Zachęcamy do opublikowania poniższej informacji o projekcie oraz dziękujemy za zainteresowanie! 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023! 

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi. 

Celem niniejszego zadania jest poprawa kondycji psychicznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.). W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Beneficjenci projektu będą mogli wybrać formę spotkań w zależności od własnych możliwości i preferencji. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.). 

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty: 

• Dla osób z niepełnosprawnością – dokument poświadczający niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny; formularz zgłoszeniowy. 
• Dla osoby najbliższej – dokument poświadczający niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona; formularz zgłoszeniowy. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 30.06.2023 r. 

Zapraszamy do kontaktu! 
E-mail: j.roszkowska@fen.net.pl 
Tel: +48 729 835 550 

Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne 2023!” Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w zw. z negatywnymi konsekwencjami epidemii SARS-CoV-2” został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Fundacja Edukacji Nowoczesnej 
ul. Kochanowskiego 32/60 
01-864 Warszawa 

www: http://www.fen.net.pl 
Facebook: https://fen.net.pl/dbam-o-swoje-zdrowie-psychiczne-2023/