Informacja nt. świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadków i osób im najbliższych ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Data: 22.02.2023 r., godz. 12.09    34
.

*Fundacja Compassio* realizuję zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025. 

Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązało Fundację Compassio na podstawie zwartej umowy do poinformowania Państwa Instytucję o możliwościach pomocy, które oferujemy. 

Ulotka informacyjna