WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W KASIE  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIESIĄCU MAJU 2023R

Data: 26.04.2023 r., godz. 14.22    170
.

Świadczenia z pomocy społecznej (zas. celowe, okresowe, stałe, dotacja na żywność itp.) w środy:

  • 10 maja 2023r.  od 11:00 do 14:00
  • 17 maja  2023.  od 11:00 do 14:00 zasiłki stałe
  • 24 maja 2023r.   od 11:00 do 14:00 
  • 31 maja 2023r. .  od 11:00 do 14:00

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego:

  • 23 maja 2023r.  od 11:00 do 14:00
  • 25 maja 2023r.  od 11:00 do 14:00