Organizacja pracy

Data: 01.09.2022 r., godz. 10.46    58
OPS w Legionowie od dnia 1 września 2022

Organizacja pracy OPS w Legionowie od dnia 1 września 2022

 1. Bezpośrednia obsługa klienta prowadzona będzie przy wyznaczonych stanowiskach na parterze budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym godziny spotkania
 2. Bezpośrednie składanie wniosków w zakresie świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego prowadzone będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28 w poszczególnych dniach: poniedziałek 8.00-15.45, czwartek w godz. 8:00-15.45,
 3. Bezpośrednie składanie wniosków w zakresie dodatku mieszkaniowego, prowadzone będzie w siedzibie Dodatków Mieszkaniowych ul. Jagiellońska 13 a w poszczególnych dniach: wtorek, piątek w godz. 8:00-15.45.
 4. Bezpośrednie składanie wniosków w zakresie dodatku węglowego, prowadzone będzie w Urzędzie Miasta Legionowo w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Piłsudskiego 41 w Legionowie w godzinach: poniedziałek 8-18, wtorek – piątek 8-16.
 5. Bezpośrednie składanie wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi  prowadzone będzie w siedzibie Dodatków Mieszkaniowych ul. Jagiellońska 13 a w poszczególnych dniach: poniedziałek w godz. 8:00-12.00 , wtorek, piątek w godz. 8:00-15.45.
 6. Bezpośrednie składanie przez obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL wniosków prowadzone będzie w siedzibie Dodatków Mieszkaniowych ul. Jagiellońska 13a:
  • PONIEDZIAŁEK W GODZ. 13:00-15:00 w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
  • ŚRODA W GODZ. 14:00-16:00 w zakresie świadczeń rodzinnych
 7. Składanie wniosków w zakresie pomocy społecznej możliwe jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28 w godzinach poniedziałek 8:00-15:45 wtorek – piątek 8:00-15:45
 8. Składanie pism i dokumentów do uzupełnienia złożonych wniosków możliwe jest  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28  w godzinach poniedziałek 8:00-15:45 wtorek – piątek 8:00-15:45  
 9. Pracownicy działów merytorycznych prowadzą na bieżąco obsługę klienta poprzez kontakt telefoniczny, udzielając informacji o prowadzonym postępowaniu, bez udzielenia szczegółowych informacji o przyznanych świadczeniach.