WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W KASIE  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2023 r.

Data: 24.08.2023 r., godz. 12.37    126
.

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W KASIE  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIESIĄCU

WRZEŚNIU 2023r.

Świadczenia z pomocy społecznej (zas. celowe, okresowe, stałe, dotacja na żywność itp.) w środy:

  • 06 września 2023 r.  od 11:00 do 14:00
  • 13 września 2023 r.  od 11:00 do 14:00
  • 20 września 2023 r. od 11:00 do 14:00 zasiłki stałe
  • 27 września 2023 r. od 11:00 do 14:00

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego:

  • 21 września 2023r.   od 11:00 do 14:00
  • 26 września 2023r.  od 11:00 do 14:00