Nabór wniosków stypendia szkolne 2023/2024 od 1września

Data: 28.08.2023 r., godz. 14.03    58
.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 należy składać w OPS od 1 września 2023 r. do 15 września 2023 r..

O stypendium szkolne może ubiegać się rodzic ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie ( 600 zł netto na osobę w rodzinie[*]), w tym w szczególności z tytułu :

  • bezrobocia
  • niepełnosprawności
  • długotrwałej lub ciężkiej  choroby
  • potrzeby ochrony wielodzietności
  • bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i  prowadzenia gospodarstwa domowego, a zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
  • alkoholizmu lub narkomani

Wnioski można składać:

  • poniedziałek - piątek w godzinach 8:00-15:30

Szczegółowe informacje udzielane są w przez Panią Elżbietę Brulińską i Katarzyną Zaliwską w godzinach 8:00 - 15:30

/-/ Piotr Mrozek
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej

 
[*]art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 poz. 901)