Wypłaty w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Data: 12.09.2023 r., godz. 15.09    107
.

WYPŁATY W KASIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

Informujemy, że od dnia 13 września 2023r. wypłaty świadczeń w Kasie

realizowane są w nowej siedzibie OPS tj. przy

ul. MICKIEWICZA 22A