Wypłaty świadczeń w miesiącu grudniu 2022r. w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

Data: 28.11.2022 r., godz. 14.50    106
.

Terminy wypłaty w kasie ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH , ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I DODATKU WĘGLOWEGO I GRZEWCZEGO

  • 15 GRUDNIA  2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
  •  20 GRUDNIA  2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie  (ZAS. CELOWE, OKRESOWE, STAŁE itp.)

  • 07 GRUDNIA  2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
  • 14 GRUDNIA 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00 ZASIŁKI STAŁE
  • 21 GRUDNIA  2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
  • 23 GRUDNIA 2022 r. w godz. 11:00-14:00

Terminy wypłat w kasie DODATKU OSŁONOWEGO

  • 02 GRUDNIA 2022 r. w godz. 11:00-14:00
  • 19 GRUDNIA  2022r. w godz. 11:00-14:00

PROSIMY  O  DOSTOSOWANIE  SIĘ  DO WYZNACZONYCH   TERMNÓW W KASIE.

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIE BĘDĄ WYPŁACANE RAZEM Z DODATKIEM OSŁONOWYM i WĘGLOWYM