Zespół pomocy środowiskowej nr 5

Liczba odwiedzających: 155

Zespół pomocy środowiskowej nr 5 - realizacja usług opiekuńczych

Starszy specjalista pracy socjalnej
Hanna Kosewska - pokój nr 2 tel. (22) 774-08-66 wew. 122

Specjalista pracy socjalnej
Julitta Litner - pokój nr 2 tel. (22) 774-08-66 wew. 122

Specjalista pracy socjalnej
Monika Głuchowska - pokój nr 2 tel. (22) 774-08-66 wew. 112

Starszy specjalista pracy socjalnej
Agata Burawska - pokój nr 2 tel. (22) 774-08-66 wew. 112

Aspirant pracy socjalnej
Agnieszka Przybysz - pokój nr 2 tel. (22) 774-08-66 wew. 112 

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej

Koordynator usług opiekuńczych 
Małgorzata Stelmach - pokój nr 1 tel. (22) 774-08-66 wew. 111

Dorota Augustyniak  - pokój nr 1 tel. (22) 774-08-66 wew. 111