Świetlica Terapeutyczna

Liczba odwiedzających: 390

Świetlica Terapeutyczna jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla Legionowskich dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Działa od 2008 roku na Legionowskim Osiedlu Młodych przy ul. Olszankowa E ( w budynku przedszkola miejskiego nr 1, boczne wejście po schodach).

Placówka jest czynna :

  • Poniedziałek: 13.00 - 18.00
  • Wtorek: 14:00 - 18:00
  • Środa: 13:00 - 18:00
  • Czwartek: 14:00 - 18:00
  • Piątek: 14:00 - 18:00

Głównym celem Świetlicy jest wspieranie dziecka i rodziny w procesie opiekuńczo – wychowawczym.

Działania placówki nastawione są na wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka, zarówno intelektualnego jak i emocjonalnego. Budowanie właściwych postaw, wiary w siebie i swoje możliwości oraz rozwijanie zainteresowań. Podczas zajęć zapewniamy podopiecznym:

  • zajęcia z elementami socjoterapii oraz terapii pedagogicznej,

  • warunki i pomoc w nauce, odrabianiu prac domowych ,

  • zajęcia z j. Angielskiego w grupach wiekowych,

  • zajęcia artystyczne, plastyczne i teatralne,

  • aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez gry i zabawy.

Przyjęcie dzieci odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Dzieci i młodzież uczęszczają do Świetlicy nieodpłatnie.

Facebook świetlicy

swietlica.jpg (657 KB)