Wymagane dokumenty

Liczba odwiedzających: 111

Do wniosku należy dołączyć:

  • Zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanych dochodach netto z trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc składania wniosku
  • Odcinki rent i emerytur (zaświadczenie z ZUSu)
  • Decyzje o zasiłkach rodzinnych i przyznające fundusz alimentacyjny
  • Wyrok zasądzający alimenty
  • Zaświadczenie z PUP
  • Stypendia studentów
  • Oświadczenie z działalności gospodarczej
  • Oświadczenie o pracy dorywczej