Informacja o naborze na stanowisko opiekuna

Data: 16.12.2022 r., godz. 14.50    Liczba odwiedzających: 290

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie zatrudni osoby na stanowisku -  Opiekun w ośrodku pomocy społecznej.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Prosimy o kontakt z działem usług opiekuńczych pokój nr 1 lub 2., tel. wew. 111, 112, 122.

Oferujemy:

umowę zlecenie elastyczny czas pracy,możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

/-/ Piotr Mrozek

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej