Informacja o wynikach naboru na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej

Data: 14.09.2023 r., godz. 10.32    Liczba odwiedzających: 46

Legionowo, dnia 14.09.2023 r.

OPS/DK/1110-07/2023    

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej  

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana kandydatura Pani Aleksandry Michalskiej.

 

/-/ Piotr Mrozek

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej